Використання інноваційних технологій в мовленнєвому розвитку дошкільників

Інноваційні технології - це нові впровадження , що допомагають ефективно використовувати методи та прийоми, які є кінцевим результатом інтелектуальної діяльності педагога.

Інноваційні технології в логопедії:/Files/images/170129111234.jpg

-арт - терапевтичні технології;
-сучасні технології логопедичного і пальцевого масажу;
-сучасні технології сенсорного виховання;
-«Су - Джок» -терапія;
-кріотерапія;інформаційні технології.


Види арт-терапії
:

 • Музикотерапія (вокалотерапія, гра на музичних інструментах);
 • Ізо-терапія (нетрадиційні техніки малювання);
 • Кінезіотерапія (танцювальна терапія, логоритміка, психогімнастика);
 • Казкотерапія;
 • Мнемотехніка;
 • Креативна ігротерапія (пісочна терапія);
 • Сміхотерапія;
 • Аромотерапія;
 • Кольоротерапія (хромотерапія).

«Арт-терапія» є засобом вільного самовираження. В особливій символічній формі: через малюнок, гру, казку, музику - ми можемо допомогти людині дати вихід своїм сильним емоціям, переживанням, отримати новий досвід вирішення конфліктних ситуацій.
Основне завдання арт-терапії полягає у розвитку самовираження і самопізнання людини через творчість і в підвищенні його адаптаційних здібностей.

Техніки арт-терапії:

 1. техніка “кляксографія”;
 2. пальчиковий живопис;
 3. малювання м'ятим папером;
 4. малювання на склі;
 5. ниткографія;
 6. техніка малювання листям, паличками, камінчиками і т.п .;
 7. техніка відпечатування ватою;
 8. техніка «відтиск пробками»;
 9. малювання долонями./Files/images/170217103834.jpg

Тілесноорієнтовані техніки:

 1. біоенергопластика - з'єднання рухів артикуляційного апарату з рухами рук;
 2. вправи для релаксації - сприяють розслабленню, спогадам подій і відчуттів, і є цілісним процесом;
 3. дихальні вправи - покращують ритміку організму, розвивають самоконтроль.

Кінезіологічні вправи - це комплекс рухів, що активізують міжпівкульну взаємодію:

 • Розвивають мозолисте тіло головного мозку, підвищують стресостійкість, покращують розумову діяльність, сприяють поліпшенню пам'яті та уваги. Вправи типу «Кулак - ребро – долоня», «Зайчик - кілечко - ланцюжок», «Зайчик - коза - виделка» та ін.

Логопедичний масаж - масаж м'язів периферичного мовного апарату допомагає нормалізувати м'язовий тонус і тим самим підготувати м'язи до виконання складних рухів, необхідних при артикуляції звуків.
Виконання прийомів логопедичного масажу вимагає чіткої діагностики стану м'язового тонусу не тільки самих м'язів, що беруть участь в артикуляції, але також м'язів обличчя та шиї.

Пальчиковий масаж:

 • Масаж долоней кам'яними, металевими і скляними різнокольоровими кульками;
 • масаж з прищіпками;
 • масаж горіхами, каштанами;
 • масаж шестигранними олівцями;
 • масаж трав'яними мішечками;
 • ;масаж камінням;
 • масаж зондами;
 • масаж приладами Су-Джок терапії./Files/images/170129103916.jpg

Логоритміка:

Це система музично-рухових, мовно-рухових і музично - мовних ігор та вправ, що здійснюються з метою логопедичної корекції

Кріотерапія - одна із сучасних нетрадиційних методик корекційної педагогіки, яка полягає у використанні ігор із льодом. Дозований вплив холоду на нервові закінчення пальців сприяє покращенню мови.

Казкотерапія – метод використання казки для мовного розвитку особистості, удосконалення взаємодії з оточуючим середовищем через мову.

Мнемотехніка – це система прийомів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення додаткових асоціацій.

Мнемотехника допомагає в розвитку:
- зв'язного мовлення;
- асоціативного мислення;
- зорової та слухової пам'яті, уяви;
- прискорення процесу автоматизації та диференціації поставлених звуків.

Суть мнемосхем полягає в наступному: на кожне слово або маленьке словосполучення підбирається картинка (зображення).
Таким чином, весь текст замальовується схематично. Дивлячись на ці схеми - малюнки, дитина легко відтворює текстову інформацію.

Інформаційнатехнологія навчання - це педагогічна технологія, що використовує спеціальні, програмні та технічні засоби (кіно,аудіо-, відеоапаратуру, комп' ютери, телекомунікаційні мережі) для роботи з інформацією.

Можливості використання ІКТ в логопедії:

 • Підвищення мотивації до логопедичних занять;
 • Організація об‘єктивного контролю розвитку та діяльності дітей;
 • Розширення сюжетного наповнення традиційної ігрової діяльності;
 • Можливість швидкого створення власного дидактичного матеріалу;
 • Візуалізація акустичних компонентів промови;
 • Розширення спектру невербальних завдань.
Кiлькiсть переглядiв: 0